In Vlaanderen is steeds een filmtoelating vereist voor het maken van audiovisuele opnames voor professionele doeleinden en dit ongeacht de omvang van de filmcrew of impact van de opnames.

Opnames in de openbare ruimte

Voor opnames in de openbare ruimte dien je een filmtoelating aan te vragen bij de bevoegde stad, gemeente of overheidsdienst. Dit is eveneens het geval voor het niet-publieke patrimonium dat de stad, gemeente of overheidsdienst in beheer heeft. Afhankelijk van de omvang van de crew, de impact op het verkeer en de logistieke ondersteuning die wordt aangevraagd, kan het verwerken van een dergelijke filmtoelating enkele dagen tot enkele weken in beslag nemen.

Vlaanderen beschikt momenteel over zes filmsteden die over een specifieke dienst beschikken die zich toelegt op het verwerken van filmtoelatingen binnen hun stad: Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Kortrijk en Oostende. Ook andere Vlaamse centrumsteden als Aalst, Genk, Mechelen en Roeselare stellen hun stad actief open voor filmopnames.

Daarnaast stelt ook het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos een aantal locaties open voor filmopnames. De filmtoelatingen voor deze sites worden beheerd door het loket Natuurlocaties.

Aalst_logo.png

City Marketing & Communication Aalst

ghent_logo.png

Ghent Film Office

Genk logo - 1 kleur zwart

City Marketing & Communication Genk

In de overige Vlaamse steden en gemeenten worden dergelijke filmtoelatingen veelal gecoördineerd door de dienst toerisme of de gemeentesecretaris. Meer informatie over de contactpersonen en aanvraagprocedures in deze Vlaamse steden en gemeenten kan je op aanvraag bekomen bij het Screen Flanders-filmloket.

Opnames op privélocaties

De voorwaarden en de vergoeding voor het gebruik van een privélocatie worden steeds bepaald in overleg met de locatie-eigenaar en opgenomen binnen de schriftelijk overeenkomst die wordt afgesloten tussen de eigenaar en de producent.

Ben je op zoek naar een locatie die zich doorgaans in privébezit situeert, gelieve dan contact op te nemen met één van onze professionele location scouts.

Verzekeringen

Filmproducenten dienen te beschikken over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, die wordt aangesproken in het geval van kleine materiële schade of lichamelijk letsel. Per productie kan hierbij nog een bijkomende filmverzekering worden aangegaan die schade aan natuurlijke decors (huizen, natuurgebieden, erfgoed, enz.) en toevertrouwd goed dekt, net als brandschade. In vele gevallen is een afschrift van deze verzekeringen noodzakelijk voor het bekomen van een filmtoelating.