Deliverables-overzicht

Indien er een nulkopie wordt gerealiseerd, dienen volgende zaken aan Screen Flanders te worden bezorgd.
Zowel setfoto’s, stills als artwork dienen rechtenvrij te worden aangeleverd.

Opgelet: onderstaande deliverables hebben betrekking op Screen Flanders en staan los van de elementen die aan het VAF moeten worden aangeleverd.

Tijdens de productie:

  • Van zodra beschikbaar tijdens het draaien: drie (3) professioneel gemaakte setfoto’s in kleur, waarop de regisseur en hoofdpersonages duidelijk zichtbaar zijn, elektronisch aan te leveren in een drukklaar formaat van 300dpi of hoger.
  • Uiterlijk de laatste week van opnames: een Engelstalige synopsis (+/- 150 tot 250 woorden), en productiefiche aan te maken via de module 'Nieuwe Titel' op MY VAF. Deze fiche bevat de Nederlandse en Engelse synopsis (+/- 150 tot 250 woorden) en indien beschikbaar ook een Franse.

Onmiddellijk na afwerking:

Vanaf het moment dat het hier vermelde communicatiemateriaal publiek is gemaakt, heeft Screen Flanders het recht om deze materialen, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken in zijn communicatie.

  • Een volledige en gevarieerde set met minstens twaalf (12) professioneel gemaakte stills in kleur (tenzij het eindresultaat in zwart/wit wordt vertoond) die een ruim overzicht bieden van de belangrijkste scènes én hoofdpersonages, indien mogelijk aangevuld met extra sfeerbeelden uit het audiovisuele werk, elektronisch aan te leveren in een drukklaar formaat van 300dpi of hoger, uiterlijk op de dag van de allereerste persvertoning van het voltooide audiovisuele werk (al dan niet in België).
  • Een visual van de internationale affiche, elektronisch aan te leveren als open bestand (gelayerd PhotoShop-bestand met illustraties, lettertypes en alle links) in een drukklaar formaat van 300dpi of hoger, en een hoge resolutie-pdf als visual, en dit uiterlijk op de dag van de allereerste persvertoning van het voltooide audiovisueel werk (al dan niet in België). Indien er geen internationale affiche beschikbaar is, dient de Belgische bioscoopaffiche elektronisch te worden aangeleverd in het bovenvermelde formaat.
  • De definitieve persmap, inclusief volledige cast- en crewlijsten, URL’s, elektronisch aan te leveren, en dit uiterlijk op de dag van de allereerste persvertoning van het voltooide audiovisueel werk (al dan niet in België).
  • Een Engels ondertitelde internationale trailer (tenzij het werk Engels gesproken is) alsook een niet ondertitelde nationale trailer en, indien aangemaakt, de teaser(s) van de productie, zonder timecode, copyright- of andere in-beeldvermeldingen, aangeleverd in Apple ProRes 422 HQ, uiterlijk op de dag van de wereldpremière van het audiovisuele werk.
  • Een digitale mp4 video file van de volledige, definitieve versie van de productie, in het Engels ondertiteld (tenzij het audiovisuele werk Engels gesproken is). Op te laden via FTP uiterlijk op de dag van de wereldpremière van het voltooide audiovisuele werk. De aanlevering van het digitale bestand gebeurt uitsluitend met behulp van een gepersonaliseerde FTP-account die door Screen Flanders ter beschikking wordt gesteld. Vimeo-links, harde schijven, WeTransfers of andere file sharing services zijn uitgesloten. De videofile is een archiefkopie voor intern gebruik en zal onder geen enkele vorm worden ontsloten aan derden.
  • Minstens drie (3) samples van al het door de producent of rechthebbende(n) aangemaakt promotiemateriaal, soundtracks, drukwerken en/of merchandising, te leveren op het ogenblik dat de producent over dit materiaal beschikt.
  • Vijf (5) exemplaren van de rental- en/of sell-thru DVD of Blu-ray - alsook van alle andere bestaande en toekomstige dragers via dewelke het audiovisueel werk in zijn geheel via de handel aan de consument zal worden aangeboden - te leveren op het ogenblik dat deze in de detailhandel verschijnt.

Fysieke deliverables dienen te worden geleverd op onderstaand adres. Digitale deliverables kunnen via e-mail of WeTransfer worden bezorgd aan kmaes@vaf.be.

KATRIENMAES.jpg

Screen Flanders

Adres

Huis van de Vlaamse Film Bischoffsheimlaan 38 BE-1000 Brussel

Logo's en communicatie

In de titels van het audiovisuele werk en in alle promotie- en publiciteitsmateriaal en/of publicaties en/of informatiemateriaal (inclusief persmappen en -berichten) die betaald worden door de (co)producenten moet de steun van Screen Flanders uitdrukkelijk vermeld worden (logo of vermelding), ongeacht de taal van de communicatie, het territorium waarin ze verspreid worden, de vorm (print, elektronisch), de drager of het medium (bioscoop, televisie, DVD, enz.).

Begin- & eindgeneriek

De begingeneriek moet de vermelding ‘Met de steun van Screen Flanders’ op prominente en leesbare wijze bevatten, minstens in letters van gelijke puntgrootte als die van de (co)producent(en) en/of cofinanciers met een gelijkaardige financiële inbreng.

Op de eindgeneriek moet volgende vermelding worden opgenomen:

‘Met de steun van Screen Flanders, een initiatief van VLAIO in samenwerking met het VAF.’

Andere talen?

In een niet-Nederlandstalige eindgeneriek moet als tekstuele vermelding worden opgenomen:

‘Supported by Screen Flanders, an initiative of VLAIO in collaboration with VAF.’

‘Avec le soutien de Screen Flanders, une initiative du VLAIO en coopération avec le VAF.’

of een analoge vermelding in de taal van de generiek.

Ook het logo van Screen Flanders moet prominent en leesbaar worden opgenomen in de begin- en eindgeneriek, posters en overig promotie- of informatiemateriaal van het audiovisuele werk, minstens in een gelijke grootte als de logo’s van de (co)producent(en) en/of cofinanciers met een gelijkaardige financiële inbreng of van de mediapartners. Als geen enkel logo wordt opgenomen, vervalt die verplichting en is enkel een tekstuele vermelding voldoende.

Alle (taal- of regio-)versies van de begin- en eindgeneriek moeten ter nazicht aan Screen Flanders (Katrien Maes) worden voorgelegd.

Het Screen Flanders-logo is beschikbaar in verschillende bestandsformaten en is hieronder beschikbaar als download.

Screen Flanders Logo zwart.jpg
Screen Flanders Logo zwart.eps
Screen Flanders Logo zwart.ai
Screen Flanders Logo wit.png
Screen Flanders logo wit.psd
Vragen? Contacteer ons!
Katrien Maes
Coördinator / Coordinator
Screen Flanders
+32 2 226 06 38 kmaes@vaf.be