Wie kan steun aanvragen?

Belgische onafhankelijke producenten kunnen via Screen Flanders tot 400.000 euro terugbetaalbare voorschotten aanvragen als economische ondersteuning voor hun audiovisuele uitgaven binnen het Vlaamse Gewest. Buitenlandse producenten die een aanvraag bij Screen Flanders wensen in te dienen, kunnen hiervoor een beroep doen op een Belgische coproducent die aan alle selectievoorwaarden voldoet.

Voor welke projecten?

Fictiespeelfilms kunnen steun aanvragen, net als documentaire- en animatiespeelfilms (min. 60 minuten) en series met minstens drie afleveringen.

Een fictiereeks komt in aanmerking als de max. 13 afleveringen een doorlopend verhaal brengen en als het gaat om een internationale coproductie waarbij het totale Belgische aandeel, zoals blijkt uit de rechten op de inkomsten (gespecificeerd in de coproductie deal memo of het coproductiecontract) en uit de financiering (gespecificeerd in het aangehechte financieringsplan), minder is dan 50%. Is het totale Belgische aandeel hoger dan 50%, dan komt de reeks enkel in aanmerking als het totale productiebudget meer dan vier miljoen euro bedraagt en er zowel een lokaal als een internationaal marktpotentieel is. Soaps, telenovelles, sitcoms, webseries en experimentele series zijn uitgesloten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor steun dient het audiovisuele werk aan onderstaande criteria te voldoen:

 • op het moment van de aanvraag kan worden aangetoond dat 50% van de financiering voor het project beschikbaar is;
 • er worden minimaal 250.000 euro (exclusief btw) aan in aanmerking komende uitgaven gerealiseerd in het Vlaamse Gewest;
 • de aanvraag is ingediend vóór de eerste opnamedag / eerste animatiedag;
 • het is al maximaal één keer ingediend en kreeg bij de vorige indiening geen steun;
 • het project voldoet minstens aan drie (animatie) of aan vier (fictie en documentaire) van de volgende culturele voorwaarden, ook de ‘culturele toets’ genoemd:
  • het scenario vindt grotendeels plaats in Vlaanderen, in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie;
  • de regisseur of de scenarist is gedomicilieerd in Vlaanderen, in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie;
  • één van de hoofdrolspelers of drie van de bijrolspelers hebben een band met de Belgische cultuur;
  • ten minste één van de hoofdpersonages heeft een band met de Belgische cultuur;
  • het originele scenario is grotendeels geschreven in en de hoofdpersonages drukken zich uit in één van de officiële talen of streektalen van België;
  • het scenario is een aanpassing van een origineel literair werk of is geïnspireerd op een andere creatie die erkend is op cultureel gebied;
  • het audiovisuele werk heeft als hoofdthema kunst of verschillende artiesten;
  • het audiovisuele werk gaat voornamelijk over historische personen of gebeurtenissen;
  • het audiovisuele werk kaart voornamelijk maatschappelijke thema's aan die relevant zijn voor België of voor een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Europese Vrijhandelsassociatie, met een actueel, cultureel, sociaal of politiek aspect;
  • het audiovisuele werk draagt bij tot de herwaardering van het Belgische of het Europese audiovisuele patrimonium.
 • het staatssteunpercentage overschrijdt de maximaal toegelaten drempel niet. De totale staatssteun bedraagt maximum 50% van het totale productiebudget van het project. Dit percentage wordt verhoogd tot 60% voor coproducties die door meer dat één lidstaat van de EU worden gefinancierd en waarbij producenten uit meer dan één lidstaat betrokken zijn en tot 75% wanneer het om een moeilijk audiovisueel werk gaat.

Volgens de Europese regels mag Screen Flanders geen steun toekennen aan een onderneming die zich volgens bepaalde boekhoudkundige parameters in moeilijkheden bevindt. De definitie van onderneming in moeilijkheden (OIM) is terug te vinden in artikel 2, punt 18 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Door het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 is vanaf 2022 de toestand van jouw onderneming bij indiening bepalend. Het is vanaf dan niet meer mogelijk om de situatie nog te regulariseren tussen het indienen van een dossier en de jurering. 

Alvorens je de OIM-controle kan doen, dien je de grootte van jouw onderneming te bepalen, volgens de Europese KMO-definitie. Daarbij dien je ook een goed overzicht te hebben van de groepsstructuur.

Via onderstaande links kan je de praktische aanpak van deze OIM-controle terugvinden alsook de rekenmodule die VLAIO heeft opgemaakt. Let op, wanneer jouw onderneming deel uitmaakt van een groep, want dan dient de analyse ook te gebeuren op groepsniveau, en dat zowel voor een KMO als voor een GO. Om bij een steunaanvraag aan te tonen dat je de OIM-controle hebt gedaan, dien je de ingevulde module als bijlage 13 up te loaden onder Stap 8 van jouw digitaal aanvraagdossier.

De OIM-controle gebeurt steeds op de cijfers van de laatst neergelegde jaarrekening. Indien in een lopend jaar een regularisatie wordt gedaan, kan deze kapitaaloperatie worden vastgelegd bij notariële akte en deze akte samen met de tussentijdse financiële staten, voor waar en echt verklaard door een boekhouder/accountant of revisor, worden toegevoegd aan het aanvraagdossier.
Bijlage 13c Rekenmodule ondernemingsgrootte en OIM 2024 (NL)
Bijlage 13 Toelichting bij OIM 2024 (NL)

In aanmerking komende uitgaven

Niet alle uitgaven komen in aanmerking voor Screen Flanders.

De uitgaven die aanvaard worden zijn uitgaven die:

 • gefactureerd worden vanuit een btw-plichtige onderneming met maatschappelijke zetel en operationele exploitatiezetel met aantoonbare en continue activiteit in het Vlaamse Gewest en betaald worden in het Vlaamse Gewest;
 • als doel de voltooiing van het beoogde audiovisuele werk hebben;
 • rechtstreeks aan de steunaanvrager gefactureerd worden;
 • structurerend zijn voor de Vlaamse audiovisuele sector.

In aanmerking komende uitgaven zijn exclusief btw en mogen niet gefactureerd zijn voor de datum van indiening van de steunaanvraag. Ze moeten realistisch zijn en marktconform wat betreft de prijs.

Terugbetaalbare investering

Elke euro steun, die door Screen Flanders in een project wordt geïnvesteerd, moet minstens 1 euro aan audiovisuele kosten genereren in de regio. Doordat Screen Flanders echter een selectieve en competitieve steunmaatregel is, worden in aanvragen hogere economische hefbomen aangeboden. Dit resulteert in een steunaanvraag van ongeveer 15% van de in aanmerking komende uitgaven in het Vlaamse Gewest. Het maximale steunbedrag dat kan worden toegekend aan een project is 400.000 euro.

De steun wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. Van deze netto-ontvangsten dient een recoupmentpercentage te worden terugbetaald dat bepaald wordt door de verhouding van de Screen Flanders-steun ten opzichte van de definitief verworven financiering van het audiovisuele werk. Het recoupmentpercentage is van toepassing vanaf de eerste euro aan netto-ontvangsten, gelijktijdig en in eerste rang met de andere financiers. Het fonds heeft recht op dit percentage, ook na de terugbetaling van de investering.

Selectief systeem

Steunaanvragen kunnen alleen binnen het kader van een oproep worden ingediend. Screen Flanders heeft twee oproepen per jaar met deadlines in maart en september. Elke oproep beschikt over een specifieke budgetenveloppe.

De steunaanvragen worden beoordeeld door een jury bestaande uit zowel economische als culturele experts, die de aanvragen beoordelen op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria.

Deze criteria focussen zich hoofdzakelijk op het economisch potentieel van het project en op de impact van de productie op de Vlaamse audiovisuele sector. De beschikbare middelen worden vervolgens toegekend aan de hoogst gerangschikte projecten en dit in dalende volgorde totdat het budget ontoereikend is.

Uitbetalingen

De steun wordt intuitu personae toegekend en mag dus niet worden overgedragen aan een andere begunstigde zonder schriftelijke instemming van VLAIO.

De steun wordt in drie schijven uitbetaald volgens het schema hieronder.

 • Een eerste schijf van 40% wordt uitbetaald als je aantoont dat minstens 80% van de totale financiering én minstens 50% van het bedrag aan Belgische federale Tax Shelter definitief verworven zijn.
 • Een tweede schijf van 30% wordt uitbetaald als je aantoont dat de productie lopende is. Dat kan met een call sheet met programma en werkplan van de eerste draaidag (voor fictie en documentaire) of een verslag van de eerste animatiedag (voor animatie).
 • Een derde schijf van 30% wordt uitbetaald als de uitgaven die in aanmerking komen voor steun volledig betaald zijn.

Alle aanvragen van schijven moeten worden ingediend binnen 12 maanden na het einde van de uitgavenperiode.

Vragen? Contacteer ons!
Katrien Maes
Coördinator / Coordinator
Screen Flanders
+32 2 226 06 38 kmaes@vaf.be