Steun aanvragen bij Screen Flanders kan enkel binnen het kader van een oproep. Het aanvraagdossier moet worden ingediend tussen de dag dat een bepaalde oproep wordt opengezet en de dag van de deadline van die oproep, om 12u.
Na de indieningsdatum worden geen documenten meer aangenomen en kan je geen wijzigingen meer aanbrengen in het aanvraagdossier.

Vanaf 2023 verloopt de indiening van een Screen Flanders-aanvraag volledig digitaal. Je moet de diverse elementen van het aanvraagdossier (aanvraagformulier, projectbegroting en alle verplichte bijlagen) via een zipbestand uploaden via onderstaande link.
Let erop dat jouw aanvraag volledig is en dat alle bijlagen zijn toegevoegd. Indien jouw aanvraag onvolledig is, kan dit reden zijn om deze niet ontvankelijk te verklaren.

Als het audiovisuele werk waarvoor je een steunaanvraag indient, gebaseerd is op een ander bestaand werk of IP, heb je twee opties:

  • Je uploadt een digitale kopie van het originele werk samen met het dossier
  • Vóór het verstrijken van de deadline plan je een afspraak in voor het binnenbrengen van een fysieke kopie. De documenten dienen binnengebracht te worden op volgend adres:

logo VLAIO

VLAIO - Screen Flanders

Adres

Ellipsgebouw verdieping 19, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel