De impact van de mens op het klimaat en het leefmilieu is immens. Door de steeds toenemende wereldbevolking is er een stijgend gebruik van zoetwater en meststoffen, worden tropische regenwouden aan een sneltreintempo ontbost, zeeën overbevist en materialen en grondstoffen verbruikt. Termen als fijn stof, CO2, broeikasgassen en recyclage zijn niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse berichtgevingen en conversaties. De gevolgen van de klimaatverandering worden dan ook meer en meer zichtbaar rondom ons. 

De ervaring leert ons dat een doorsnee film of reeks gemiddeld 73 ton CO2 produceert. Dat getal op zich zegt weinig of niets, maar een doorsnee film produceert op twee maanden het tienvoud van een Vlaams gezin per jaar. Deze CO2-productie komt voort uit gebruik van materialen (29%), transport van cast en crew (23%), postproductie (19%), transport van goederen (16%), accommodatie (5%), catering (3%), productie en verbruik van elektriciteit (3%) en verwarming (2%).

Filmmakers en producenten kunnen actief bijdragen tot een beter klimaat en leefmilieu. De audiovisuele sector heeft hierin een belangrijke en drievoudige rol: als werkgever, als inhoudelijke boodschapper en als producent.

Als werkgever voorzie je jouw medewerkers van een kantoorruimte, maak je afspraken over woon-werkverkeer, sorteer je afvalstoffen, zorg je voor stroomvoorziening en verwarming… Allemaal aspecten waarbij duurzaamheid aan bod kunnen komen. Ook de inhoudelijke keuzes kunnen het verschil maken.

Daarnaast speelt de audiovisuele sector een belangrijke voortrekkersrol als het gaat om het bespreekbaar maken van de milieuproblematiek.

Als producent heb je ook een belangrijke impact tijdens de pre-productie, de productie en de postproductie van je project en kan je bewuste en doordachte keuzes maken inzake duurzaam filmen en zo een effectieve bijdrage leveren. Deze keuzes zijn niet alleen positief voor het milieu, maar vaak ook voor het productiebudget. Het gaat daarbij vooral om een goede planning en gezond verstand.

Sinds 2013 is Vlaanderen mede dankzij de inspanningen van het VAF, een pionier op vlak van duurzaam filmen. Het economisch fonds Screen Flanders wenst zich bij deze beweging aan te sluiten door de op maat ontwikkelde tools en good practices verzameld in de brochure ‘Duurzaam filmen’ ter beschikking te stellen van haar ondersteunde projecten. Deze projecten kunnen indien gewenst hierbij ook ondersteuning aanvragen bij de VAF- duurzaamheidscoördinator.

Voor meer informatie met betrekking tot duurzaam filmen kan je terecht op de website het VAF (www.vaf.be / duurzaam filmen).

Groen produceren is nog geen verplichting maar Screen Flanders wil op dit vlak een sensibiliserende rol op zich nemen.

E-Mission Brochure Duurzaam Filmen