Screen Flanders is de economische maatregel van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van audiovisuele werken. Doel is om Vlaanderen als audiovisuele regio internationaal op de kaart te zetten door de aantrekkingskracht voor in het bijzonder buitenlandse producties te verhogen en de concurrentiepositie ten aanzien van andere regio’s te versterken.

Via Screen Flanders geeft de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen een financieel duwtje in de rug. Belgische producenten kunnen via Screen Flanders tot 400.000 euro terugbetaalbare voorschotten aanvragen als economische ondersteuning voor hun audiovisuele uitgaven in het Vlaamse Gewest. Buitenlandse producenten die een aanvraag bij Screen Flanders wensen in te dienen, kunnen hiervoor een beroep doen op een Belgische coproducent die aan alle selectievoorwaarden voldoet.

Screen Flanders is eveneens het overkoepelende filmloket voor Vlaanderen. Het filmloket biedt informatie aan zowel lokale als internationale filmmakers met betrekking tot location scouting, incentives en audiovisuele faciliteiten in het Vlaamse Gewest.

Het jaarlijkse budget van Screen Flanders (3,5 miljoen euro) wordt ter beschikking gesteld door het VLAIO. Voor de dossierbehandeling en de communicatie en promotie van de maatregel doet VLAIO een beroep op het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

De Screen Flanders-maatregel valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Economie Jo Brouns, in samenspraak met de Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon.

Vragen? Contacteer ons!
Katrien Maes
Coördinator / Coordinator
Screen Flanders
+32 2 226 06 38 kmaes@vaf.be