Deliverables

Indien er een nulkopie wordt gerealiseerd, dienen volgende zaken aan Screen Flanders te worden bezorgd.
Opgelet: onderstaande deliverables hebben betrekking op Screen Flanders en staan los van de elementen die aan het VAF moeten worden aangeleverd.
Zowel setfoto’s, stills als artwork dienen rechtenvrij te worden aangeleverd.

Tijdens de productie:

 • Van zodra beschikbaar tijdens het draaien: drie (3) professioneel gemaakte setfoto’s in kleur, waarop de regisseur en hoofdpersonages duidelijk zichtbaar zijn, elektronisch (bij voorkeur via WeTransfer, of indien niet anders mogelijk op memostick) aan te leveren in een drukklaar formaat van 300dpi of hoger.
   
 • Uiterlijk de laatste week van opnames: een Engelstalige synopsis (+/- 150 tot 250 woorden), en productiefiche aan te maken via de Flanders Image website www.flandersimage.com. Deze fiche bevat de Nederlandse en Engelse synopsis ( +/- 150 tot 250 woorden) en indien beschikbaar ook een Franse.

Onmiddellijk na afwerking:

Vanaf het moment dat het hier vermelde communicatiemateriaal publiek is gemaakt, heeft Screen Flanders het recht om deze materialen, geheel of gedeeltelijk te gebruiken in zijn communicatie.

 • Een volledige en gevarieerde set met minstens twaalf (12) professioneel gemaakte stills in kleur (tenzij het eindresultaat in zwart/wit wordt vertoond) die een ruim overzicht bieden van de belangrijkste scènes én hoofdpersonages, indien mogelijk aangevuld met extra sfeerbeelden uit het audiovisueel werk, elektronisch (bij voorkeur via WeTransfer, of indien niet anders mogelijk op memostick) aan te leveren in een drukklaar formaat van 300dpi of hoger. Dit uiterlijk op de dag van de allereerste persvertoning van het voltooide audiovisueel werk (al dan niet in België).
   
 • Een visual van de internationale affiche, elektronisch (bij voorkeur via WeTransfer, of indien niet anders mogelijk op memostick) aan te leveren als open bestand (gelayerde photoshop, illustraties, lettertypes en alle links), in een drukklaar formaat van 300dpi of hoger, en een high resolution pdf als visual. Dit uiterlijk op de dag van de allereerste persvertoning van het voltooide audiovisueel werk (al dan niet in België).
  Indien geen internationale affiche beschikbaar, dient de Belgische bioscoopaffiche elektronisch te worden aangeleverd in het bovenvermelde formaat.
   
 • De definitieve persmap, inclusief volledige cast- en crewlijsten, url’s, elektronisch (bij voorkeur via WeTransfer) aan te leveren, en dit uiterlijk op de dag van de allereerste persvertoning van het voltooide audiovisueel werk (al dan niet in België).
   
 • Een Engels ondertitelde internationale trailer (tenzij het werk Engels gesproken is) als ook een niet ondertitelde nationale trailer en, indien aangemaakt, de teaser(s) van de productie, zonder timecode, copyright- of andere in-beeldvermeldingen, aangeleverd in Apple ProRes 422 (HQ). Dit uiterlijk op de dag van de wereldpremière van het audiovisueel werk.
   
 • Een digitale videofile in Apple ProRes 422 (HQ) van de volledige, definitieve versie van de productie, in het Engels ondertiteld (tenzij het audiovisueel werk Engels gesproken is). Up te loaden via ftp uiterlijk op de dag van de wereldpremière van het voltooide audiovisueel werk. De aanlevering van dit digitale bestand gebeurt uitsluitend met behulp van een gepersonaliseerde FTP-account die door Screen Flanders ter beschikking wordt gesteld. Vimeo-bestanden, harde schijven, WeTransfers of andere filesharingservices zijn uitgesloten.
  Deze videofile is een archiefkopie voor intern gebruik en zal onder geen enkele vorm worden ontsloten aan derden.
   
 • Dialooglijst in de taal van de originele versie van het audiovisueel werk (bij voorkeur geleverd via WeTransfer). Indien niet aangemaakt: het draaiscenario dat verfilmd werd.
   
 • Minstens drie (3) samples van al het door de producent of rechthebbende(n) aangemaakt promotiemateriaal, soundtracks, drukwerken en/of merchandising, te leveren op het ogenblik dat de producent over dit materiaal beschikt.
   
 • Vijf (5) exemplaren van de rental- en/of sell-thru dvd of blu ray - alsook van alle andere bestaande en toekomstige dragers via dewelke het audiovisueel werk in zijn geheel via de handel aan de consument zal worden aangeboden - te leveren op het ogenblik dat deze in de detailhandel verschijnt.

Bovenstaande elementen dienen te worden aangeleverd aan:

Screen Flanders
T.a.v. Katrien Maes
Huis van de Vlaamse Film
Bischoffsheimlaan 38
BE-1000 Brussel
T +32 (0)2 226 06 38
F +32 (0)2 219 19 36
E kmaes@vaf.be