Wettelijk kader

Op Europees niveau

Een overheid kan niet zomaar steun geven. Subsidiëring wordt namelijk verondersteld marktverstorend te werken. Daarbij wordt echter ook meteen de noodzaak van steun erkend in bepaalde gevallen, en dus de nood aan uitzonderingen.

Op Vlaams niveau

Dergelijke Europese wetgeving moet steeds een lokale ‘vertaling’ krijgen. In Vlaanderen zijn dat de volgende besluiten:

Let op! Voor dossiers die ingediend zijn tot en met de derde oproep van 2017, blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 van toepassing.

Alle regelgevende documenten kan u hier raadplegen.