Over Screen Flanders

Screen Flanders is de economische steunmaatregel voor audiovisuele werken van de Vlaamse overheid, die tot doel heeft Vlaanderen als audiovisuele regio internationaal op de kaart te zetten door de aantrekkingskracht voor in het bijzonder buitenlandse producties te verhogen en de concurrentiepositie ten aanzien van andere regio’s te versterken.

Producties die een deel van hun bestedingen in het Vlaamse Gewest doen, kunnen daarvoor tot 400.000 euro steun krijgen. In ruil voor die steun wordt een percentage gevraagd op de inkomsten van het audiovisuele werk. Screen Flanders-steun is dus geen zuivere subsidie, waarbij u niets hoeft terug te betalen, maar evenmin een lening, die u sowieso moet terugbetalen. U moet alleen iets terugbetalen als er inkomsten zijn.

U beslist zelf hoeveel steun u wilt aanvragen op basis van de hoogte en de kwaliteit van de uitgaven in het Vlaamse Gewest en de algemene kwaliteit van het dossier. Uiteraard moet u er daarbij steeds rekening mee houden dat het dossier wordt beoordeeld in vergelijking met de andere projecten die binnen dezelfde oproep zijn ingediend.

Screen Flanders werkt namelijk met een wedstrijdformule: periodiek wordt een vraag steunaanvragen in te dienen, ofwel een ‘oproep’, georganiseerd met een vooraf vastgelegd budget. Een jury beoordeelt de ontvankelijke dossiers op basis van vastgelegde beoordelingscriteria en in verhouding tot elkaar. Zowel de steunaanvrager, het project als de uitgaven moeten daarbij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Er wordt bij de beoordeling van de aanvraag veel waarde gehecht aan een correcte opmaak van het aanvraagdossier. Bovendien moet u de aanvraag volledig en tijdig indienen en rekening houden met de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de verplicht toe te voegen bijlagen. De handleiding die u onder Downloads kunt terugvinden, bevat specifieke informatie over hoe u een aanvraag indient en over hoe deze wordt behandeld. 

Screen Flanders wordt beheerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, bijgestaan door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Het gehele Screen Flanders-team (bij het agentschap en bij het VAF) staat ter beschikking indien u problemen ondervindt bij het opmaken van het aanvraagdossier.