Voeg je gegevens toe
Contacten (0)

Industry database

De online Industry Database omvat een overzicht van freelancers, bedrijven en werknemers die actief zijn binnen de Vlaamse audiovisuele sector. Deze database is doorzoekbaar door middel van trefwoorden en activiteiten.

Aan de hand van de listing tool ‘Contacten’ kunt u snel en eenvoudig een selectie van bedrijven en professionals verzamelen in een overzichtslijst en deze naar u doormailen. 

Disclaimer
De diensten van bedrijven die zijn geregistreerd binnen de industry database worden niet automatisch als in aanmerking komende uitgaven aanvaard. Er dient hierbij steeds te worden voldaan aan alle voorwaarden. In geval van vragen kan u hierover contact opnemen met het Screen Flanders team via screenflanders@vaf.be.