Filmtoelatingen

In Vlaanderen dient men voor het maken van audiovisuele opnames voor professionele doeleinden steeds te beschikken over een filmtoelating en dit ongeacht de omvang van de filmcrew of impact van de opnames.

Opnames binnen de openbare ruimte
Voor opnames binnen de openbare ruimte dient u een filmtoelating aan te vragen bij de bevoegde stad, gemeente of overheidsdienst. Dit is eveneens het geval voor het niet-publieke patrimonium dat de stad, gemeente of overheidsdienst in beheer heeft. Afhankelijk van de omvang van de crew, de impact op het verkeer en de logistieke ondersteuning die wordt aangevraagd, kan het verwerken van een dergelijke filmtoelating enkele dagen tot enkele weken in beslag nemen.

Vlaanderen beschikt momenteel over 5 filmsteden die over een specifieke dienst beschikken die zich toelegt op het verwerken van filmtoelatingen binnen hun stad. Door hun jarenlange ervaring met filmopnames beschikken deze steden over aanvraagprocedures en reglementen die specifiek zijn toegespitst op de audiovisuele sector.

Antwerp City Film Office
Ira Guilini
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
Tel: + 32 (0) 3 338 31 47
ira.guilini@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be/filmoffice
City Film Office Bruges
Loes Maveau
Toerismehuis Sint-Jan
PB 744
8000 Brugge
Tel: + 32 (0) 50 44 46 55
Fax: + 32 (0) 50 44 46 45
cityfilmoffice@brugge.be
https://bezoekers.brugge.be/city-film-office

Ghent Film Office
Henk Terryn
Wiedauwkaai 49A
9000 Gent
Tel: + 32 (0)9 323 63 13
Fax: + 32 (0) 9 269 46 59
filmoffice@stad.gent

Stad Leuven | Inname Openbaar Domein
Professor Van Overstraetenplein 1         
3000 Leuven
Tel: +32 (0) 16 27 21 09
innameopenbaardomein@leuven.be
Ostend Film Office
Niels D'Hoedt
Monacoplein 2
8400 Oostende
Tel: + 32 (0) 59 25 53 16
Fax: + 32 (0) 59 70 34 77
niels@toerisme-oostende.be 
 

Binnen de overige Vlaamse steden en gemeenten worden dergelijke filmtoelatingen veelal gecoördineerd door de dienst toerisme of de gemeentesecretaris. Meer informatie over de contactpersonen en aanvraagprocedures binnen deze Vlaamse steden en gemeenten kan u op aanvraag bekomen bij het Screen Flanders filmloket.

Screen Flanders filmloket
Huis van de Vlaamse Film
Bischoffsheimlaan 38
1000 Brussel
T +32 (0) 2 226 06 30
F +32 (0)2 219 19 36
E screenflanders@vaf.be
W www.screenflanders.com

Opnames binnen privélocaties
De voorwaarden en de vergoeding voor het gebruik van een privélocatie worden steeds bepaald in overleg met de locatie-eigenaar en opgenomen binnen de schriftelijk overeenkomst die wordt afgesloten tussen de eigenaar en de producent.

Bent u op zoek naar een locatie die zich doorgaans in privébezit situeert, gelieve dan contact op te nemen met één van onze professionele location scouts.

Verzekeringen
Filmproducenten dienen te beschikken over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, die wordt aangesproken in het geval van kleine materiële schade of lichamelijk letsel. Per productie kan hierbij nog een bijkomende filmverzekering worden aangegaan die schade aan natuurlijke decors (huizen, natuurgebieden, erfgoed, etc.) en toevertrouwd goed dekt, alsook brandschade. In vele gevallen is een afschrift van deze verzekeringen noodzakelijk voor het bekomen van een filmtoelating.
Een lijst van verzekeringsmaatschappijen met ervaring in de filmsector is te vinden in de online Production Guide.