Er zijn aparte  COVID-19 sectorspecifieke richtlijnen voor de filmsector (PC 303.01) en de audiovisuele sector (PC 227).

Het Paritair Comité 227 voor de audiovisuele sector is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, die hoofdzakelijk of bijkomstig volgende ondernemingsactiviteiten uitvoeren:

1° ontwerpen, produceren, exploiteren of uitzenden van radio- of televisieprogramma's;
2° ontwerpen, produceren of realiseren van audiovisuele producten, andere dan langspeelfilms;
3° toelevering van audiovisuele faciliteiten, zijnde conceptiewerk, diensten, materieel of personeel voor de uitvoering van de activiteiten vermeld onder punt 1° of 2°.

De bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector mbt radio- of televisieprogramma's en audiovisuele producten strekt zich uit tot alle mogelijke gebruikte media (radio, televisie en internet). De ondernemingen die actief zijn in het digitale vallen eveneens onder de bevoegdheid van PC 227.

Het Paritair Subcomité PSC 303.01 is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de ondernemingen waarvan de hoofd- of nevenactiviteit bestaat in de productie van langspeelfilms. Onder productie van langspeelfilms wordt verstaan het maken van iedere langspeelfilm of deel van een langspeelfilm, welk ook het opnamemateriaal ervan moge zijn, geproduceerd of gecoproduceerd hetzij in België, hetzij in het buitenland door een Belgische producent.

De Sectorspecifieke gids AV sector (PC 227 ) en het Vlaams Protocol Filmproductie (PC 303.01) van toepassing sinds 24 oktober kan je raadplegen en downloaden via deze website.

In functie van de beslissingen van de overheden zal deze informatie verder worden aangevuld en geüpdatet.

Check dus vooraf welk Paritair Comité van toepassing is voor jouw bedrijf of het bedrijf van je Belgische coproducent!