De Antwerp Film Bonus is de financiële steunmaatregel van de Stad Antwerpen, die producties ondersteunt met een groot internationaal potentieel die zich deels of volledig in Antwerpen afspelen en gebruik maken van lokale crew en faciliteiten.

De Antwerp Film Bonus is complementair met andere bestaande filmfinancieringsmechanismen in Vlaanderen. Enkel producties die reeds steun ontvingen van één van de regionale fondsen (VAF, Screen Flanders, …) komen in aanmerking voor steun.

Producties worden hierbij geëvalueerd op basis van een puntensysteem, dat peilt naar hun lokale economische return (minimaal 10 exterieur draaidagen, aantal overnachtingen binnen de stad, lokale crew en leveranciers, ...).

Met een budget van 50.000 euro ondersteunt de stad maximum twee producties op jaarbasis.